Diabetes en het koolhydraatbeperkt dieet (low-carb)

Diabetes mellitus, ook bekend als suikerziekte, is een chronische stofwisselingsaandoening waarbij het bloedsuikergehalte ontregeld is.

 

De belangrijkste oorzaken zijn een alvleesklier die te weinig insuline maakt (type I) of lichaamscellen die minder gevoelig zijn voor insuline dan normaal (type II).

 

Type I wordt vaak ‘jeugddiabetes’ genoemd omdat deze aandoening meestal ontstaat vóór het dertigste levensjaar. Type II kwam oorspronkelijk vooral voor bij mensen boven de veertig jaar.

 

Door overgewicht komt dit type steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. Een dieet is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes. In geval van overgewicht heeft een kleine gewichtsvermindering al een gunstig effect op het bloedglucosegehalte. Daarnaast kan het nodig zijn medicijnen of insuline te gebruiken.

 

Wij werken steeds vaker met een koolhydraatbeperkt dieet. Bij mensen met diabetes en overgewicht met een verhoogd buikvetgehalte kan dit dieet (in milde of strenge vorm) uitstekende resultaten geven op de bloedsuikerwaarden.

Uiteraard doen we dit altijd in overleg met de cliënt.

 

Diabetes is een chronische ziekte waardoor dieetadvisering bijna altijd wordt vergoed vanuit de ketenzorg. Zie ‘Kosten en Vergoeding’.