Dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering                  

Het bezoeken van een diëtist is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per jaar (6-8 consulten)*. 

Daarnaast is er bij de meeste zorgverzekeraars ook nog extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Deze vergoedingen zijn per zorgverzekeraar wisselend, raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.  Een verwijzing van de arts is niet noodzakelijk.

 

Ketenzorg

Mensen met bepaalde chronische ziekten (zoals Diabetes, hart- en vaatziekten en COPD) komen vrijwel altijd in aanmerking voor extra vergoeding die buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar valt. De dieetbegeleiding vanuit deze keten is geheel kosteloos!

Dit omdat Diëtistenpraktijk De Langstraat contracten heeft met diverse zorggroepen in de regio voor het leveren van ketenzorg bij bovengenoemde aandoeningen. Een zorggroep is een regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners zoals huisartsen en dietisten. Uw huisarts en de dietist zijn op de hoogte of u hiervoor in aanmerking komt. Bel gerust als u hierover vragen heeft.

 

Zelf betalen

Indien u de kosten zelf wilt betalen, dan gelden de onderstaande tarieven:

 

Omschrijving

Tarieven in euro’s

Intake-consult

90,-

Vervolgconsult 30 min

30,-

Vervolgconsult 15 min

15,-

Toeslag huisbezoek

25,-

 

Annuleren afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren uitsluitend telefonisch te worden geannuleerd. Van niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

 

*rekening houdend met afschrijving van het eigen risico